Karlslunda SKF:s klubbmärke. 

Gemensamma aktiviteter lockar unga till Karlslunda skytteförening

Karlslunda skytteförening har funnits i över 100 år, men under pandemin har det varit svårt att behålla skyttarna. Med hjälp av ekonomiskt stöd från RF-SISU Småland har de nu kunnat locka tillbaka sina skyttar genom gemensamma aktiviteter.

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Först ställdes tävlingarna in för Karlslunda skytteförening och sedan även träningarna eftersom skyttelokalen de använder är för trång. I dagsläget är det mellan 25 och 30 skyttar samt åtta ledare, något som gjorde det svårt att hålla avstånd.

– Vi hoppas snart få igenom att byta till större och modernare lokaler. Det gör att vi kan ta in fler utövare och utvecklas, säger Håkan Hertzman.

Har sökt återstartsstöd

Håkan har varit involverad i klubben sedan många år tillbaka. Han är fortfarande aktiv och deltar på tävlingar, men främst lägger han ner tid på att vara ledare till de unga skyttarna. Han brinner för skyttet och hoppas att fler får upp ögonen för sporten. En större lokal skulle inte bara innebära att de kan ta in fler skyttar utan även ge möjlighet för föräldrar att på ett närmre håll få insyn i sporten som deras barn utövar. Men klubben kan inte sitta och vänta på en ny lokal, i stället försöker de öka intresset på andra sätt. RF-SISU Småland har beviljat återstartsstöd till Karlslunda skytteförening för att de ska kunna locka både gamla och nya skyttar med gemensamma aktiviteter.

Arbetar för att öka gemenskapen

I dagsläget arbetar de främst med att bygga upp gemenskapen i klubben. De har upprättat en förslagslåda där alla medlemmar får komma med förslag på aktiviteter de kan göra tillsammans och där de även får komma med övriga synpunkter samt frågor. Julia Helmuth som varit aktiv i klubben sedan barnsben och som likt Håkan både tävlar samt tränar, berättar att det kommer in många förslag, och att förslagen varierar.

– Det är allt från att barnen vill att vi ska köpa in speciellt fika till träningarna, till att de vill ha fler gevär så de slipper dela sinsemellan. De har även önskemål på hur träningarna ska gå till, till exempel att de vill ha maskerad- eller discoskytte.

Det har även kommit in fler förslag på aktiviteter att göra tillsammans utanför skyttelokalen. Allt från bowling och boule till korvgrillning, något som också blivit verklighet under våren. Julia menar att en stark samhörighet är grunden för att lyckas och att umgås utanför skyttelokalen är en del av det. Hon tror inte bara att satsningen med frågelådan gör gott för enbart gemenskapen, utan även för föreningens utveckling.

Föreläsningar och föräldraträffar i höst

RF-SISU Småland har i år delat ut 3 410 000 kronor i återstartsstöd till 167 föreningar i Småland där fokus har varit att stödja barn- och ungdomsidrott. Mycket av de tilldelade pengarna har gått till just rekrytering av både nya och gamla medlemmar. Karlslunda skytteförening vill i höst använda delar av stödet de fått till föreläsningar inom ledarskap och utveckling för skyttarna, men även till föräldraträffar. Håkan och Julia menar att det är viktigt för föräldrarna att också känna samhörighet med föreningen.

Håkan Hertzman och Julia Helmut. 

Foto: Håkan Hertzman och Julia Helmut.

Skyttelokalen för Karlslundas skyttar. 

Foto: Trång skyttelokal satte stopp för träningarna under pandemin.

Det gör att de får större inblick i deras barns intresse och även själva lär sig mer om skytte. Det kanske gör att även föräldrarna vill prova på skytte i framtiden, avslutar Håkan.

Återstartsstödet har i år tilldelats de föreningar i Småland som blivit särskilt utsatta av pandemins effekter. I samtliga 33 kommuner har minst en förening beviljats ekonomiskt stöd. Pengarna som tilldelats har gått till en mängd olika aktiviteter, bland annat prova på-aktiviteter för att locka gamla och nya medlemmar men även stöd för att köpa in nytt material. Inom kort kommer ett nytt återstartsstöd att ansöka.

Sidan publicerades: 12 augusti 2022