Aktivas Råd i Växjö. 

Aktivas råd finns till för barn och unga i IFK Växjö

I friidrottsklubben IFK Växjö är det medlemmarna som är föreningen. Därför startade de under 2020 upp Aktivas råd med syfte att öka medlemsinflytandet och involvera barn samt unga i beslutsfattningen.

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

En som varit aktiv i föreningen sedan barnsben är Stina Hedvall. På senare år har det inte bara varit på tränings- och tävlingsbanorna som hon har varit verksam på utan även som ledamot i IFK Växjös styrelse. Stina gick för ett par år sedan utbildningen Eldsjäl 2.0 som arrangeras av RF-SISU och Folkspel, där kursdeltagarna fick i uppgift att driva ett projekt under ett halvår. Det var då Stina tog steget att skapa ett ungdomsråd i föreningen.

Idéen om ett ungdomsråd har funnits hos Stina under en lång tid eftersom hon själv under sina aktiva år saknat ett forum där barn och unga kan göra sina röster hörda. Med hjälp och stöd av den pågående utbildningen kunde Stina till slut ta steget att starta upp rådet under ordnande former. Syftet med rådet var självklart: det skulle vara tillgängligt för barnen och ungdomarna i föreningen om de har synpunkter, önskemål eller frågor. Men innan det blev verklighet startade rekryteringen för att hitta unga aktiva i föreningen som ville bli medlemmar.

- Jag besökte de olika träningsgrupperna i föreningen och berättade om konceptet i syfte att locka medlemmar. Efter att jag besökt alla var det sju som anmälde sig och då kunde vi äntligen starta upp Aktivas råd.

I dag består Aktivas råd av åtta medlemmar som tillsammans arbetar för att stärka gemenskapen och skapa bra förutsättningar för de unga i klubben.Syftet är att förbättra upplevelsen för de aktiva och skapa en enkel väg för dem att lämna synpunkter. Linnea Algotsson, en av medlemmarna i Aktivas råd, berättar hur viktigt det är att rådet visar att de finns för barn och ungdomar.

- Som ung kanske man inte vågar komma med synpunkter och önskemål till de vuxna och då är det bra att vi finns tillgängliga eftersom vi är i ungefär samma ålder som de aktiva. Dessutom ser de att vi, trots att vi är unga, kan vara med och påverka.

Aktivas råd håller till på kansliet i TeleKonsult Arena i Växjö, nära till hands för att alla ska kunna svänga förbi i samband med träningar. De som vill kan även lämna lappar i en förslagslåda som rådet sedan tar upp på de kontinuerliga mötena. Det är sedan Stinas ansvar att föra vidare informationen till styrelsen. Men det är inte enbart synpunkter och frågor som tas upp, Aktivas råd arbetar även med gemenskapen i föreningen. Under våren anordnade de bland annat en gratis pizzakväll för barn och ungdomar.

- Det blev väldigt lyckat. Vi trodde knappt det skulle komma några men det blev cirka 50 personer som kom. Många tyckte det var jätteroligt att få träffa aktiva i andra åldrar än deras egna, berättar Tilda Holgersson som även hon är medlem i rådet.

Hon tror att gemenskapen och engagemanget även kan vara viktigt för att behålla utövarna i en högre ålder. Genom att utövarna får större inblick i föreningen och chans att påverka kan det leda till att de fortsätter vara aktiva längre. Stina delar tillsammans med övriga medlemmar samma åsikt - ungdomsrådet är välbehövligt och en bra väg att gå för att skapa inkludering.

- Aktivas råd jätteviktigt för utvecklingen i klubben och förhoppningen är att det ska finnas med och utvecklas under en lång tid framöver, berättar Stina.

Aktivas råd tips vid start av ungdomsråd

1. Se till att ni är synliga

Visa att ni finns och berätta varför ni finns. För oss har det varit jättebra att besöka varje träningsgrupp och förklara för dem vilka vi är och vad vi gör. Genom att visa upp oss förstår de också att de kan vara med och påverka redan i ung ålder.

2. Samarbeta med styrelsen

Genom att Stina sitter i styrelsen har vi en direktlänk till dem vilket gör att det vi diskuterar i Aktivas råd senare även tas upp på deras möten. Det gör att synpunkterna och förslagen når hela vägen till beslutsfattarna och att de får större inblick i vad de aktiva tycker och tänker. Det gynnar alla att samarbeta.

3. Gör det enkelt

Små saker leder också till gemenskap och engagemang, till exempel frågelådan där alla kan komma med förslag, men även pizzakvällen som gjorde att de som ville även kunde ses utanför träningarna. Aktivas råd behöver inte vara komplicerat utan börja enkelt – ha möten där ni diskuterar viktiga saker men prata även om annat samtidigt som ni fikar till exempel, det gör att man lär känna varandra och skapar en gemenskap inom gruppen.

Sidan publicerades: 10 augusti 2022