Deltagarna spelar fotboll på Kul på Kabevallen. 

Kul på Kabevallen i Tenhult hela sommaren

Tenhults IF satsar stort på barn och ungdomar. Under veckorna 26–32 bedriver de öppen verksamhet på Kabevallen där barn och unga får komma och testa på olika idrotter och aktiviteter – helt kostnadsfritt.

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

På Kabevallen i Tenhult, knappt 20 minuter utanför Jönköping, finns tillgång till fotbollsplaner och padelbanor. En bit bort går det att spela både tennis och boule och inne i föreningslokalen finns stora ytor att umgås på. Under sommaren får barnen testa på olika idrotter som fotboll, padel, tennis och boule. När vädret inte tillåter utomhusverksamhet är det sällskapsspel och lekar inomhus som gäller. En lek som är populär bland barnen handlar om att skriva så många saker som möjligt på en viss bokstav. När de ska skriva ned saker på bokstaven V som finns i rummet de befinner sig i, har en av grupperna skrivit ”vänner”. En del av syftet med satsningen Kul på Kabevallen är bland annat att barnen ska skapa meningsfulla relationer till varandra och lära känna andra i samhället. För att bidra till det har Tenhults IF kontakt med ansvariga på flyktinglägret Västerhäll i Tenhult, som under våren tagit emot familjer från Ukraina. Flera barn har dykt upp under sommaren och fått möjlighet att leka och integrera med svenska barn.

- Många som kommit hit har bara kunnat några få ord på svenska. Men under dessa få veckor kan vi se en stor utveckling hos dem och flera har snabbt lärt sig ännu mer svenska ord och fraser under tiden de varit hos oss, berättar en av ungdomsledarna Isabella Serakis.

Genom bidrag från olika aktörer har aktiviteterna kunnat vara kostnadsfria för alla deltagare. RF-SISU Småland har bland annat beviljat projektstöd till Tenhult IF för att de ska kunna genomföra satsningen och inkludera underrepresenterade grupper. Mattias Fejes, ordförande i Tenhults IF, berättar att responsen från deltagare och föräldrar bara varit positiv.

- Många tycker det är fantastiskt att vi kan erbjuda aktiviteter hela sommaren som är kostnadsfria för barnen. Att det är gratis gör att vi kan locka fler barn till att testa på idrott.

Mattias berättar att satsningen grundar sig i att föreningen haft som mål att kunna bedriva året runt-verksamhet på Kabevallen. För ett par år sedan byggdes en ny fotbollsplan med konstgräs vilket gjorde att fotbollslagen kunde träna utomhus året runt i stället för att pendla till Huskvarna under vinterhalvåret. Sommaraktiviteterna är också en del av satsningen för att kunna välkomna barn och unga till Kabevallen under sommarlovet.

- Vi arbetar hela tiden med utveckling och vårt mål är att detta ska bli en samlingsplats för Tenhultsbor, där barn och unga kan komma och idrotta året runt, berättar Mattias.

Efter sommaren hoppas föreningen på att kunna välkomna nya medlemmar till deras ordinarie verksamhet. Förhoppningen är att några av sommarens deltagare, som inte redan är aktiva i klubben, ska ha fått upp ögonen för idrott. Och så kan det mycket väl bli, för satsningen har inte bara fått god respons från deltagare och utomstående, utan även överraskat positivt med deltagarantal. Innan sommaren räknade de med att få 200–300 besökare sammanlagt, men kan i dagsläget räkna till ungefär 500. Och än är det inte över. Vecka 32 är sista veckan för Kul på Kabevallen, så än finns chansen att testa på olika idrotter och skapa meningsfulla relationer.

Sidan publicerades: 8 augusti 2022