RF-SISU Småland tillsammans med Habo kommun under ett möte. 

”Att få jobba med idrott i en kommun måste vara det roligaste man kan göra”

Årligen möter RF-SISU Småland förtroendevalda och tjänstepersoner i många av Smålands kommuner. Nyligen mötte vi Habo kommun för goda diskussioner om den lokala idrotten.

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Traditionen sträcker sig drygt 30 år tillbaka i tiden. RF-SISU Småland (tidigare Smålandsidrotten) möter representanter för dialog kring idrotten i respektive kommun.

– De återkommande mötena med kommunerna är oerhört värdefulla. På de planerade kommunbesöken kan vi i lugn och ro diskutera hur den lokala idrotten utvecklas, menar Rickard Strandberg som är distriktidrottschef.

– Alla kommuner är unika, liksom den ideella föreningsidrotten. Idrotten bedrivs lokalt och kommunerna är oftast föreningarnas viktigaste partner, fortsätter Rickard.

Nyligen träffade RF-SISU Småland Habo kommun.

Biträdande fritids- och kulturchefen Åsa Eklund uppskattar kommunbesöken:

– Att få jobba med idrott i en kommun måste vara det roligaste man kan göra. I Habo upplevs den ideella föreningsidrotten mycket aktiv och är generellt välmående. Det kan var en bidragande anledning till att kommunens idrottsföreningar klarat sig relativt bra under pandemin. Det finns en stark grund av ledare i föreningarna som är lösningsorienterade.

I samtalen kring RF-SISU:s roll var nyfikenheten stor från Habo kommuns representanter gruppen framför allt om våra utvecklingsresor kring Strategi 2025. Från enkäten som kommunen svarat på inför valet 2022 så visade det sig att de ”heta” frågorna i kommunen kretsar kring anläggningar, kommunala uppdraget kontra ideella sektorn och kommande prioriteringar då Habo är en starkt växande kommun med en mycket ung befolkning.

– Samverkan med kommuner och regioner är ovärderliga för att ge föreningsidrotten goda förutsättningar. Genom att vi regelbundet möts har vi en gemensam bild av idrottens situation och utmaningar, menar Per Edén, som är verksamhetschef på RF-SISU Småland, och som tillsammans med idrottskonsulenten Jonas Andersson och styrelseledamoten Thomas Bolin diskuterade den lokala idrotten i Habo.

Liksom i många andra kommuner är de största utmaningarna tillgången av idrottsanläggningar – ”så att alla känner sig relativt nöjda”. Nya idrotter knackar dessutom på dörren. Ett medborgarförslag om att bygga en ny ”multihall” är en spännande idé.

Samarbetet med RF-SISU har utvecklats mycket bra den senaste tiden och gruppen kan bara konstatera vilken resurs och tillgång föreningarna har möjlighet till. Att tillsammans skapa mötesplatser ser de som en stor framgångsfaktor. Idrotten berikar kommunen till en bra folkhälsa samt att människor kommer in i ett socialt sammanhang.

Sidan publicerades: 25 maj 2022