Idrottsforum Jönköping 2023

Idrottsforum Jönköping

Det är dags för Idrottsforum Jönköping igen – för femte gången! Den 10 oktober möts vi för ”den goda dialogen om den lokala idrotten”. Ställ frågor! Tyck till! Lyssna till debatten!

Sidan uppdaterades: 15 augusti 2023

Idrottsforum Jönköping är mötesplatsen för idrottsföreningar och politiker i Jönköpings kommun. Syftet är att diskutera idrottsfrågor ur ett lokalt perspektiv.

Välkommen att medverka!

Fokus i år är samtal om revideringen av Jönköpings kommuns styrdokument Plan för idrott. Alltså en utmärkt möjlighet att kunna påverka den framtida utvecklingen av den lokala idrotten!

Arrangerar gör RF-SISU Småland och Jönköpings Idrottsallians i samverkan med Jönköpings kommun.

Plats:

Munksjöaulan, Jönköping University

Datum:

tisdag 10 oktober 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Sidan publicerades: 26 april 2023

Kontakt

Kim Lagerkvist

Idrottskonsulent

036-34 54 15

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Jönköpings kommun samt frågor som rör barn- och ungdomsidrott i Småland.