Mötesplats om idrottsanläggningar och idrottsmiljöer – Jönköpings län

Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer är alltid ett aktuellt diskussionsämne inom idrottsrörelsen. För att fördjupa diskussionen, och ta del av exempel från Sverige och Jönköpings län bjuder RF-SISU Småland in till en mötesplats om idrottsanläggningar och idrottsmiljöer den 5 oktober.

Sidan uppdaterades: 21 juni 2023

RF-SISU Småland bjuder in till en konferens om idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är därför viktigt för hela idrottsrörelsens utveckling. Kommunerna i Jönköpings län har olika möjligheter och förutsättningar, men utmaningen att möta idrottens önskemål och behov är gemensam.

Som stödorganisation för småländsk idrott vill vi skapa en mötesplats där vi tillsammans med kommuner och regionen diskuterar frågan ur olika perspektiv.

Målgrupp är tjänstepersoner och politiker i kommunerna och regionen i Jönköpings län som arbetar med idrottsanläggningar och idrottsmiljöer.

Föreläsare

Karin Book arbetar som lektor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och är doktor i kulturgeografi. Karin forskar, undervisar och arbetar tillsammans med olika aktörer kring frågor som rör samspelet mellan urban utveckling/planering och idrott/fysisk aktivitet, arenautveckling, idrott och varumärkesbyggande, idrott och hållbar utveckling samt fysiska aktivitetstrender. Karin Book kommer att resonera kring hur samtida trender avseende såväl idrott och fysisk aktivitet som stadsutveckling och planering påverkar behov och utformning av idrottens anläggningar och ytor. Ett centralt begrepp i sammanhanget är tillgänglighet.

Jonnie Nordensky är projektledare för ”Plats för idrott” på Riksidrottsförbundet (RF) och beskriver idrottens utmaningar och RF:s arbete för fler och bättre anläggningar och idrottsmiljöer. Han kommer prata om hur föreningslivet och kommuners synsätt på bästa sätt kan mötas och presentera verktyg för att bättre förstå behov och önskemål för ökad fysisk aktivitet.

Anmälan

Anmäl dig till mötesplatsen via den här länken. Sista anmälningsdag är 18/9.

Plats:

Scandic Elmia, Jönköping

Datum:

torsdag 5 oktober 2023

Starttid:

Kl. 09.00

Sluttid:

Kl. 15.00

Sidan publicerades: 25 april 2023

Kontakt

Per Edén

Verksamhetschef – Jönköpings län

036-34 54 39

Ansvarsområde: anläggning, idrott 65+, jämställdhet, inkludering

Läs och dela!