För dig som vill lära mer om att leda grupper med diskussioner och samtal.

Lärgruppsledarutbildning

Sidan uppdaterades: 18 april 2023

Du som i en förening eller i ett förbund leder en lärgrupp bjuds in till en träff där vi lär av varandra, knyter kontakter och ger varandra tips och idéer.
- Inspiration och kunskap kring folkbildning i allmänhet och verksamhetsformen lärgrupp i synnerhet.
- Vad lärgruppsledarrollen innebär och exempel på situationer som kan uppkomma.
- Hur ser vi till att samtalet drivs framåt och att alla i gruppen får komma till tals?
- Vi går igenom närvaroregistrering, lägga till deltagare och slutrapportering av lärgrupp i IdrottOnline.

Plats:

Digital

Datum:

måndag 24 april 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 19.15

Anmälan:

Senast torsdag 20 april 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 5 april 2023

Kontakt

Anette Ellefsen

Administratör

036-34 54 49

Ansvarsområde: RU-kurser, föreläsare