Att arbeta i valberedning, Digital

En aktiv och engagerad valberedning är en viktig förutsättning för föreningens fortsatta utveckling och långsiktiga arbete. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. De bör deltar på sammanträden, aktiviteter läsa protokoll så att de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

Sidan uppdaterades: 27 april 2023

Innehåll:
Valberedningen - en viktig förutsättning för demokrati. Valberedningens uppdrag. Den bästa styrelsen - styrelsens sammansättning. Framgångsnycklar för valberedningen.
Valberedningens arbetsår. Årshjul.

Målgrupp: För dig som arbetar i en valberedning eller i en styrelse.

Plats:

Digital

Datum:

onsdag 3 maj 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Anmälan:

Senast tisdag 2 maj 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 9 december 2022

Kontakt

Anette Ellefsen

Administratör

036-34 54 49

Ansvarsområde: RU-kurser, föreläsare