Hockeyplan full med barn som åker skridskor. 

Idrottsservice Småland AB

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Idrottsservice Småland AB är RF-SISU Smålands servicebolag. Vill er idrottsförening eller ert SDF ha mer tid till idrott och att utveckla er verksamhet? Idrottsservice Småland AB hjälper er med ekonomisk administration.

Många idrottsföreningar och specialdistriktsidrottsförbund (SDF) är i behov av att få hjälp med sin ekonomi. RF-SISU Småland driver idrottsservicebolaget Idrottsservice Småland AB för att underlätta för er med den ekonomiska administrationen.

Vi på Idrottsservice Småland AB skräddarsyr våra tjänster efter era behov, till en idrottsanpassad prisnivå. All ekonomisk hantering sker i det webbaserade redovisningsprogrammet Fortnox, vilket gör det möjligt för er att följa det ekonomiska läget dagligen.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster

Ekonomi

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Skatter
 • Deklaration
 • Fakturahantering/betalning

Personal

 • Löneadministration
 • Arvoden
 • Skatt och avgift
 • Redovisning till myndighet
 • Bidragshantering

Prisförslag

För att få ett prisförslag av oss, maila följande uppgifter till
idrottsservice.smaland@rfsisu.se

 • Antal verifikationer/år
 • Antal kundfakturor/år
 • Balans- och resultatrapport
 • Antal leverantörsfakturor

Vid hjälp med administration av löner/arvoden:

 • Antal anställda
 • Antal arvodesutbetalningar/år
 • Ska vi utföra betalningar av leverantörsfakturor?
 • Äger föreningen något bolag?
 • Äger föreningen någon fastighet, mark, maskiner m.m.?
 • Vilket ekonomisystem arbetar ni med idag?

Sidan publicerades: 24 oktober 2022