Tre killar iklädda matchkläder jublar på fotbollsplanen. 

Regionalt utvecklingsbidrag (f d SDF-bidraget)

Sidan uppdaterades: 16 november 2023

RF-SISU Småland fördelar regionalt stöd från Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg till specialdistriktsförbunden (SDF) i Småland.

Regionalt utvecklingsbidrag (tidigare SDF-bidrag) är ett regionalt stöd från Smålands tre regioner. RF-SISU Småland har ett uppdrag att fördela ut cirka 5,2 miljoner kronor i Regionalt utvecklingsbidrag årligen. Varje år i november skickar RF-SISU Småland ut blanketter till de SDF som har verksamhet i Småland för återrrapport om bidrag för året som gått och ny ansökan för kommande år.

Här hittar du brev och blanketter som skickats ut till SDF:

Riktlinjer för Regionalt utvecklingsbidrag för SDF/SF utan SDF 2024 Pdf, 223 kB.

Ansökan för Regionalt utvecklingsbidrag för SDF/SF utan SDF 2024 Pdf, 933 kB.

Brev: Regionalt utvecklingsbidrag 2024 Pdf, 209 kB.

Återrapport av Regionalt utvecklingsbidrag och redovisning av SDF-verksamhet 2023

Under 2023 beviljades många Regionalt utvecklingsbidrag från RF-SISU Småland. Nu vill vi ha en återrapport på vad bidraget använts till och vilka kostnader som SDF har haft. Återrapporten ska skickas in digitalt tillsammans med den nya ansökan om Regionalt utvecklingsbidrag för SDF/SF utan SDF senast 2024-01-17. För att bli beviljad Regionalt utvecklingsbidrag så är det ett krav att vi får in återrapporten för 2023.

Här hittar du blanketten som har skickats ut till SDF:

Återrapport av Regionalt utvecklingsbidrag och redovisning av verksamhet 2023 Pdf, 1014 kB.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022

Kontakt

Ann Bergsten

Administratör

036-34 54 03

Ansvarsområde: Personaladministratör, LOK-stöd, Regionalt utvecklingsbidrag