Trygg och inkluderande idrott

Sidan uppdaterades: 5 juli 2024

Inkludering handlar om att ta tillvara på möjligheter och riva hinder. RF-SISU Skåne stöder Riksidrottsförbundets mål om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett vem du är.

Vi arbetar med föreningar för att förändra attityder och värderingar, så att vi bättre kan inkludera individers olikheter. Genom att rusta föreningarna med kompetens och verktyg främjar vi en öppnare rekrytering och organisation.

Idrottens värdegrund bygger på fyra principer:

 1. Glädje och gemenskap
 2. Demokrati och delaktighet
 3. Allas rätt att vara med
 4. Rent spel

Allas rätt att vara med innebär att alla, oavsett förutsättningar, ska kunna delta. Inom idrottsfamiljen värderas alla lika, oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Trygg idrott

Trygg idrott är en del i det förebyggande arbetet för att personer inom idrotten ska må bra. En trygg idrott är fri från osunda träningsmetoder, kränkningar, trakasserier, våld och övergrepp. För att skapa en trygg miljö ska föreningar begära registerutdrag av personer med uppdrag i förening. Det ska också vara tydligt vem du ska prata med om värdegrunden bryts.

Läs mer om trygg idrott och idrottsmiljöer.

Hur kan er förening arbeta med inkludering?

Önskar ni stöd för att komma vidare i ert eget jobb med inkludering så är ni välkomna att ta kontakt med oss. Ni kan även söka ekonomiskt stöd för utvecklingsarbete kopplat till inkludering. Kontakta din idrottskonsulent på RF-SISU Skåne.

Diskrimineringsgrunderna

Mänskliga rättigheter är det mest fundamentala i vårt samhälle och något som vi värnar om. Att någon utsätts för kränkningar,hot eller våld på grund av vem de är får inte hända. Enligt svensk lag är det 7 grunder som vi tar hänsyn till som identifierats att personer lättare blir kränkta eller orättvist behandlade.

 • Kön
 • Könsidentitet och könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Kika in på vår sida med förklaringar och exempel på hur föreningar arbetar med grunderna idag.

Jämställdhet

RF-SISU Skåne vill verka för och stötta föreningar i sitt arbete för jämställdhet. Jämställd idrott innebär att alla får vara med på lika villkor och får samma förutsättningar. Vi har utöver metoder och utbildningar, våra konsulenter som kan hjälpa vid processer och utvecklingstillfällen med föreningen.

Läs mer om jämställdhet

Föreläsningen Rädda små pojkar - med Albin Nerman.

Albin har erfarenheter inom machokulturen som han lyfter fram i sin monolog på ett gripande sätt.

HBTQI+

RF-SISU Skåne vill att alla i idrottsrörelsen ska känna sig välkomna, oavsett kön, hudfärg, och sexuell läggning. Genom att använda regnbågssymboler, bland annat i våra regnbågsbindlar, och delta i prideparader vill vi uttrycka öppenhet och mångfald. Ofta är det en process att arbeta med normer och hur föreningen kan skapa ett tryggare klimat för hbtqi-personer.

Läs mer om HBTQI+

Idrott för äldre

Fysisk aktivitet och gemenskap har stor positiv effekt på människors hälsa och livskvalitet. Att vara aktiv i en idrottsförening ger möjlighet till fysisk aktivitet, men också till ett positivt socialt sammanhang.

Läs mer om idrott för äldre

Idrott för personer med funktionsnedsättning

I RF-SISU Skånes arbete med idrott för personer med funktionsnedsättning bidrar vi med processledning, expertkompetens samt utbildning för föreningar och Specialdistriktsförbund. Vad innebär de olika begreppen och vilka möjligheter finns?

Läs mer om Idrott för personer med funktionsnedsättning

Idrottsklivet

Idrottsklivet är en satsning som möjliggörs genom medel från regeringen för att ge fler barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid och att bli en del av idrottens gemenskap. Syftet är att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta.

Läs mer om Idrottsklivet

Sidan publicerades: 3 november 2022

Fördjupning trygg och inkluderande idrott

Kunskapswebben hjälper er att komma igång med arbetet kring trygg och inkluderande idrottsmiljö.

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.

Strategi 2025. Svens idrott - världens bästa!

Idrottsrörelsens gemensamma vision om hur det ska vara att idrotta i en förening.