För föreningar som vill samverka med skolor

Sidan uppdaterades: 30 maj 2024

Våra utvärderingar visar att fler barn och unga blir föreningsaktiva genom skol- och föreningssamverkan. Nedan följer lite generell information om hur samverkan kan gå till.

Att tänka på

  • Vid samverkan mellan skola och förening skall alltid skolpersonal närvara vid genomförandet av aktiviteten (inte nödvändigtvis delta i aktiviteten).
  • Skolsamverkan genom Rörelsesatsning i skolan, kan ske på raster, i vissa fall på idrottslektion, på fritids/After school och idrottsdagar.

Information till vårdnadshavare

I samband med skolsamverkan skickar skolan ut en blankett till elevernas vårdnadshavare, och berättar om klubbens verksamhet:

Blankett för enstaka tillfälle Pdf, 484 kB.

Blankett för upprepade tillfällen Pdf, 469 kB.

Här kan du se vilka skolor som tar del av rörelsesatsningen idag:

Skolor som är med i rörelsesatsningen

Arvodering

Generell information om föreningsarvode i samband med skolsamverkan, som kan betalas ut till föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet.

Föreningsarvodet vid skolsamverkan är 150kr/timme/ledare och max 4 ledare och max 10 timmar/skola ni besöker. Ibland kan vi även ta vissa materialkostnader för att aktiviteten skall kunna genomföras.

Fakturering:

Inga fakturor skickas till våra lokalkontor.

Elektronisk fakturering:

Organisationsnummer till RF-SISU Skåne: 846000-5815

Peppol-ID: 0007:8460005815

VAN-operatör: InExchange Factorum AB (gäller svenska bolag)

Via mejl:

Organisationsinformation och referens:

Henrik Nilsson.

RF-SISU Skåne
Hyllie Stationstorg 2
21532 Malmö

Pdf fakturor skickas till faktura1.skane@rfsisu.se

Post:

Fakturor som skickas via snigelpost i pappersformat skall ha följande information

RF-SISU Skåne

SE-8460005815

AISE1579 Scancloud

831 90 ÖSTERSUND

OBSERVERA: RF-SISU Skåne måste godkänna upplägget innan samverkan påbörjas för att ersättning skall kunna betalas ut!
Ersättning går inte att söka retroaktivt!

Se filmen om rörelseförståelse:

Rörelsesatsning i skolan på Youtube

Vill ni som förening bli synliga för skolorna?

Många skolor vill komma i kontakt med föreningar genom Rörelsesatsning i skolan för att skapa samverkan. Registrera gärna föreningens kontaktperson via länken nedan så blir uppgifterna mer tillgängliga för skolorna som kan ta kontakt med er på egen hand.

Anmälningslänk till offentlig lista för skolor

Tillsammans bygger vi broar mellan skola, barnen och föreningslivet!

Sidan publicerades: 18 januari 2023