Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 16 september 2023

Riksidrottsförbundet har med start 2018 i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsningen riktar sig till alla barn i grundskolan och anpassad skola, och handlar om att få in mer rörelse under skoldagen. Med stark förankring inom idrotten, har vi en unik förutsättning att stötta både skola, förbund och idrottsförening genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Detta regeringsuppdrag syftar till att ge barnen en ökad rörelseglädje och rörelseförståelse, vilket lägger grunden till ett ökat välbefinnande, bättre skolresultat men även en bättre folkhälsa.

I läroplanen för grundskolans och anpassad skolas inledande kapitel - Skolans värdegrund och uppdrag - står att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Det här gäller för hela skolan och för alla lärare i alla ämnen. I läroplanen står dessutom att skolan ska verka för att utveckla kontakter med kulturliv, arbetsliv och föreningsliv.

RF-SISU Skåne utbildar, inspirerar och bygger nätverk, och stöttar skolan i den situation som skolan befinner sig i och verkar för att rörelsesatsningen skall bli en integrerad del av skolans verksamhet.
Vi erbjuder utbildning, processledning, nätverksträffar, besök på arbetsplatsträffar, föreläsningar och stöd vid skol- och föreningssamverkan.

I Skåne är rörelsesatsningen etablerad i samtliga 33 kommuner och merparten av grundskolorna tar del av rörelsesatsningen.
Skolor som är med i Rörelsesatsningen

Skåne inspirerar till mer rörelse och idrott

RF-SISU Skåne har tagit tagit fram en folder som syftar till att sprida inspiration och tips på framgångsfaktorer baserat på erfarenheter från rörelsesatsningen i Skåne, utvärderingar och tidigare forskning, samt bidra med en handlingsplan till skolor som vill komma i gång med eller utveckla sin rörelsesatsning.
Läs foldern i dess helhet: Skåne inspirerar till mer rörelse och idrott Pdf, 11 MB.

Mer inspiration till rörelse och idrott

Många idrottsförbund under Riksidrottsförbundet genomgår nu en utvecklingsresa i samarbete med Rörelsesatsning i skolan och vill inspirera skolor till mer rörelseglädje så att fler barn och unga hittar till idrotten. Ta inspiration av idrotternas initiativ på www.rf.se/inspiration.

Skol- och föreningssamverkan

Skol- och föreningssamverkan kan ske på raster, i vissa fall på idrottslektion, på fritids/After school, genom en skolidrottsförening och vid idrottsdagar. Riksidrottsförbundets utvärdering våren 2023 visar att antalet idrottsföreningar som samverkar med skolor ökade under 2022 med hela 83%. En annan utvärdering från Riksidrottsförbundet visar att 8 av 10 föreningar i Skåne som har samverkat med skolor har ökat i antalet medlemmar.

Är du engagerad i en skola som vill samverka med en förening?

Läs mer för skolor som vill vara del av Rörelsesatsning i skolan

Är du med i en förening som vill samverka med en skola?

Läs mer för föreningar som vill vara del av Rörelsesatsning i skolan

Du kan alltid ta hjälp av er idrottskonsulent hos RF-SISU Skåne, så hjälper hen er vidare.

Skolor som är med i Rörelsesatsning i skolan

Skolor RF-SISU Skåne samarbetar med i Rörelsesatsning i skolan.

Ta kontakt med din idrottskonsulent hos RF-SISU Skåne, så hjälper hen er vidare.

Idrottens dag

Sista fredagen i september varje år arrangeras Idrottens dag av skolor som tar del av Rörelsesatsning i skolan.
I Sverige deltog fler än 110 000 barn från cirka 550 skolor i 148 kommuner under 2022. I Skåne deltog imponerande 25 000 barn från 90 skolor.
I Europa arrangerades idrottsdagen av tusentals skolor i ett 40-tal länder.
En utvärdering gjord av upplevelseinstitutet visar att både skola och förening önskar en fortsatt samverkan med varandra.
Mer information: www.idrottensdag.se

Utvärdering av Rörelsesatsningen i Skåne, 2018 – 2022, visar:

  • Fler barn i rörelse på rasten: 95%
  • Färre konflikter mellan eleverna: 78%
  • Piggare elever: 86%
  • Lugnare i klassrummen: 78%
  • Förbättrad koncentrationsförmåga hos eleverna: 68%
  • Ökad trivsel bland eleverna: 86%
  • Ökad samsyn bland skolans personal i frågor om elevers rörelse under skoldagen: 83%
  • Fler föreningsaktiva ungdomar (se ovan)


Länktips

Stöd och material

Youtube: Rörelsesatsning i skolan

Youtube: Idrottensdag 2022 Storkskolan

Youtube: Inspiration till rörelse och idrott (idrotternas skolkoncept presenteras)


Sidan publicerades: 3 november 2022

Sverigekarta markerad med prickar där det finns skolor kopplade till rörelsesatsningen