En bättre idrottsrörelse gör plats för alla

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

RF-SISU Skåne vill uppmärksamma hur föreningar kan arbeta med att öka möjligheterna för personer med speciella behov utifrån funktionsvariationer att blir en än mer naturlig del av idrottsrörelsen.

Parasport är idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Den kännetecknas av gemenskap, glädje och drömmar. Här finns något för alla – oavsett om du är nybörjare, motionär eller vill tävla och satsa mot världstoppen.

Svenska Parsasportsförbundet arbetar för att personer ska få möjlighet att idrotta på lika villkor och vara del av idrottsrörelsen på ett naturligt sätt. Därför kan vi säga att förbundet nedmonterar sig själva genom att fler och fler föreningar startar upp verksamhet som inkluderar personer med funktionsvariation kopplat till sitt förbund. Men det betyder inte att förbundet inte behövs. De stöttar med kunskap och erfarenhet inom området.

Något förbundet arbetar mycket med och utbildar i är hur ledare möter alla individer på ett bra och inkluderande sätt – något som borde vara självklart för alla. Vi utgår från individen först – att tänka att en person kan ha – men inte vara. Till exempel kan vi prata om en idrottare med synnedsättning. Inte ”en synskadad idrottare” eller ”en funktionsnedsatt idrottare”.

Vi kommer att lyfta goda exempel på uppstart och insatser föreningar gör/gjort men också de effekter och utmaningar som finns för både individer och föreningar.

Läs mer om Parasporten i Skåne

Läs mer om idrottare med NPF-diagnos

Läs om Parasportens olika begrepp

Utbildning

Söndag den 5 februari 2023 bjuder vi in till Parasportförbundets nya grundutbildning, "Parasportens grunder"

I denna utbildning går vi bland annat igenom vad parasport är för något, vem parasport riktar sig till och hur den är organiserad.

Anmäl dig via länken innan 3/2

Sidan publicerades: 24 januari 2023

Kontakt

Marina Karlsson

Idrottskonsulent

010 - 476 57 30

Kontaktperson Inkludering

Kontakt

Per Ekström

Idrottskonsulent

010 - 476 57 09

Kontaktperson Antidoping