Styrelse

Sidan uppdaterades: 19 april 2024

Styrelsen som valdes på stämman 11 april 2024. Eric Mace saknas på bilden

På denna sida hittar du kontaktinfo till ledamöterna för RF-SISU Skånes styrelse, styrelseprotokoll m.m.

Alla styrelseledamöter samt personalrepresentanter har en kontaktadress:
förnamn.efternam@rfsisu.se

Ordförande RF-SISU Skåne

Jane Andersson (Vald för 2024-2025 - invald 2014)
jane.andersson@rfsisu.se 070 2091418

Ledamöter

Denise Dako (24-27 - invald 2020) denise.dako@rfsisu.se 

Eric Mace (24-27 - invald 2018) eric.mace@rfsisu.se 

Anette Madsen (24-27 - invald 2024) anette.madsen@rfsisu.se 

Per-Axel Sjöholm (24-27 invald 2020) per-axel.sjoholm@rfsisu.se 

Peter Tallinger (22-25 - invald 2013) peter.tallinger@rfsisu.se 

Maria Pääjärvi (22-25 - invald 2022) maria.paajarvi@rfsisu.se 

Anna Mannfalk (22-25 - invald 2022) anna.mannfalk@rfsisu.se 

Stefan Nilsson (22-25 - invald 2022) stefan.nilsson@rfsisu.se 

Valberedning

Daniel Kåreda (24-27 - invald 2024) daniel@kareda.se

Bengt Hammarstedt (24-27 - invald 2020)

Lotta Kellander (24-27 - invald 2020)

Bertil Andersson (22-25 - invald 2013)

Linda Attin (22-25 - invald 2022)

Revisionsbolag

Andreas Johnsson, Grant Thornton (24-25)

https://www.grantthornton.se/kontor/malmo/

Lekmannarevisorer

Matts Larsson (24-25 - invald 2022)

Tomas Holm (ersättare) (24-25 - invald 2022)

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete regleras i fastställda stadgar för RF-SISU SkånePdf, 1 MB Pdf, 1 MB.

Styrelsens framtida huvudinriktning kommer att vara fokuserad på fastställd strategi 2025, verksamhetsplan samt budget för densamma samt uppföljning och utvärdering av dessa delar. Styrelsen har framför sig ett arbete att harmoniera distriktsmål med centralt antagna mål/verksamhetsinriktningar från RIM.

Ett förtroendeuppdrag inom RF-SISU Skånes verksamhet är ett ideellt uppdrag och inga arvoden utgår. Ersättning till förtoendevald utgår för resor till och från styrelsemöten/uppdrag samt eventuella utlägg.
Ersättning kan utgå vid förlorad arbetsinkomst kopplat möten/uppdrag utöver de ordinarie styrelsemötena/uppdragen.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

Strategi 2025. Svens idrott - världens bästa!

Idrottsrörelsens gemensamma vision om hur det ska vara att idrotta i en förening.

Padelspelare som kastar sig för att nå en boll nära marken

Det här ska RF och SISU prioritera att arbeta med i Skåne de närmaste åren.