ANLÄGGNINGSEXEMPEL: SÅGEN I KLIPPAN

Sidan uppdaterades: 13 november 2022

Sågen är ett aktivitetshus i centrala Klippan. Här har över 30 olika föreningar sin verksamhet och huset inrymmer café, streetyta, replokaler, idrottsföreningar, isbana, fritidsgård, möteslokaler och en stor arrangemangslokal. Tillsammans med föreningarna skapas en flexibel arena med öppna mötesplatser, möjlighet till spontanidrott och kulturupplevelser av olika slag. I Sågenhuset och i kvarteret runt omkring skapas en levande plats där människor möts, träffar nya vänner och provar på aktiviteter. För allas fritid helt enkelt.

Streetytan - en öppen fritidsarena På baksidan av Sågenhuset finns en streetsportarena som är öppen för allmänheten och alla åldrar. Här går det att spela boule, basket, fotboll, åka skateboard eller prova på att åka skridskor plast-is. Här kan man låna gratis utrustning såsom bollar, skridskor och hjälm eller skateboards. Streetytan är en plats för spontanidrott och man behöver inte boka lokalen för att få använda den. Det är bara att dyka upp, antingen själv eller med sina vänner eller sin familj och prata med personalen på plats om vilket utbud som finns.

RF-SISU Skåne åkte till Klippan för att prata med Arne Amnér, Kultur- och fritidschef i Klippan kommun.

Kan du berätta lite historia bakom multihuset Sågen i Klippan?

- I början av 1700-talet var detta ett sågverk, därav namnet. Men lokalerna är väl mest kända för att det var en fabriksanläggning där Ottossons Mekaniska verkstad höll till och här byggde man traktorhytter och företaget var jättestort på 50-60- talet.

- Sedan stod denna fastighet tom i väldigt många år och vi fick in från föreningslivet att de hade väldigt sunkiga lokaler när jag var ganska ny på min tjänst. Vi började att söka efter andra lokaler och då hittade vi den här lokalen. Jag fick med mig kommunalrådet ganska snabbt där han tyckte det var en spännande idé med en stor mötesplats där alla generationer och organisationer kunde mötas.

Kan du nämna någon fördel som föreningar har fått med att flytta in i Sågen?

- Många av föreningarna som finns i huset idag har märkt en förändring genom att de har fått fler medlemmar då en del av föreningarna faktiskt har kunnat sänka sina medlemsavgifter. Detta är otroligt positivt då vi sänker trösklarna så att alla har råd att vara med.

Hur upplever ni som kommun att samverkan mellan er och föreningarna fungerar nu när Sågen står klar?

- Det har fungerat jättebra då vi startade hela processen med att låta föreningarna vara med direkt från början och tänka till hur detta hus ska bli. Så det var inte vi som var arkitekten bakom huset utan vi hade workshops tillsammans med föreningslivet.

- Hela den här processen har gjort att vi har fått en väldigt bra sammanhållning i kommunen mellan föreningar och den kommunala organisationen, där vi har samma mål att utveckla verksamhet för Klippanborna. Samverkan och samarbetet mellan föreningar och kommun i Klippan verkar ha kommit långt.

Men hur ser samarbetet ut mellan er och era angränsade kommuner?

- På tjänstemannasidan finns det ett nätverk mellan ”Familjen Helsingborgs” kommuner och vi träffas ganska regelbundet. Som ett exempel pratar min nämndsordförande ganska ofta om att vi ska ha en ishall i kommunen. Jag stretar emot och tycker inte att vi ska ha en egen ishall. Vi har som exempel en jättefin simhall och det har inte våra grannar i Åstorp men de har däremot en fin ishall. I situationer som denna kan vi som grannkommuner hjälpa varandra genom att erbjuda våra invånare en ishall i Åstorp och fin simhall i Klippan. Jag tycker att vi behöver samarbeta mer kommuner emellan vilket bara är positivt.

- Ett annat bra exempel är att vi nu samarbetar för att starta en Fritidsbank som vi själva som kommun är för liten att driva. En fritidsbank är ett ställe där man kan få låna idrottsutrustning utan betalning. Så det finns verkligen ambitioner med ett större samarbete mellan angränsande kommuner, avslutar Arne Amnér, Kulturoch fritidschef i Klippan kommun.

Tre sammansatta bilder: en som visar bordtennisspelande ungdomar, en från karateföreningens lokal med en person i karatedräkt som står i en position med armarna utsträckta framför sig och en från gymnastiksal med tjocka madrasser stående mot väggarna och stor yta att utöva idrott på. Ljusa rum med mycket belysning .

Sidan publicerades: 13 november 2022