Guldklubben

Sidan uppdaterades: 28 augusti 2023

Guldklubben Skåne är en ideell förening som erbjuder medlemskap åt alla RF-förtjänstteckenmottagare, bosatta i Skåne. Guldklubben har ett uppdrag från RF-SISU Skåne att förbereda och ta fram kandidater till förtjänsttecken för ledare och föreningar. Klubben har vidare till uppgift att verka för att stärka och utveckla kamratskap och gemenskap i idrottens anda, samt att främja och stödja en positiv utveckling av skånsk idrott.

Detta skall vi uppnå genom att:

  • samla guldklubbsmedlemmarna minst två gånger per år kring idrottslig verksamhet samt via vår hemsida och brev hålla medlemmarna välinformerade om aktuella idrottsfrågor
  • samverka med befintliga idrottsakademier i Skåne kring programpunkter vid medlemsträffarna
  • verka för att distrikts- och specialförbund föreslår kandidater inför utdelningarna av RF:s förtjänsttecken . Medlemmarna i Guldklubben Skåne har, var och en , ett ansvar för att tillse att förtjänta idrottsledare blir nominerade.
  • som långsiktigt mål arbeta för att försöka utverka fri entré till guldklubbsmedlemmarna gällande olika idrottsarrangemang i Skåne
  • erbjuda alla nya RF-förtjänstteckenmottagare från Skåne medlemskap i klubben

RF-SISU Skånes förtjänsttecken i guld för ledare.

Skånska idrottsledare (förtroendevalda) kan erhålla RF-SISU Skånes förtjänsttecken efter arbete i specialidrottsdistriktsförbunds eller idrottsförenings styrelse under 25 år.

Läs mer om förtjänsttecken

Sidan publicerades: 12 oktober 2022