Förtjänsttecken

Sidan uppdaterades: 12 juli 2024

RF-SISU Skånes förtjänsttecken i guld för ledare

Skånska idrottsledare (förtroendevalda) kan erhålla RF-SISU Skånes förtjänsttecken efter arbete i specialidrottsdistriktsförbunds eller idrottsförenings styrelse under 25 år.

Förtjänsttecknet är distriktets högsta utmärkelse och ligger till grund för att kunna söka RF:s högsta utmärkelse. Förtjänsttecknet ska därför innehålla följande kriterier:

Kriterier: Förtjänsttecken i guld kan tilldelas person som tidigare erhållit utmärkelser enligt respektive DF:s bestämmelser och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete på styrelse och/eller kommitténivå eller motsvarande i förbundsorganisation under minst 20 år eller i förening under minst 25 år.

Generella regler

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser på förenings- och förbundsnivå inom distriktsidrotten, samt att uppmuntra till fortsatt ledarskap.

Vid bedömning av ledarinsatserna ska beaktas:

 • Antal år som ledare med kvalificerat uppdrag
 • Resultatet av ledarinsatserna
 • Personens föredöme i ledarrollen
 • Uppgifter i över- och sidordnad idrottsorganisation skall räknas som särskild merit
 • Bestraffning enligt RF:s stadgar lägges till last, dock inte så att det helt omöjliggör för aktuell person att erhålla utmärkelser.

Ansökan kan göras av styrelseledamot, handläggaren av utmärkelser, SDF, föreningsstyrelse, eller av förbundets chefstjänsteman.

Ansökan skall inlämnas senast 30 dagar före beräknad utdelningsdag.

Ansökan skall göras här RF-SISU Skånes förtjänsttecken för ledare

RF-SISU Skånes förtjänsttecken för förening/SDF som fyller 100 år

Skånska specialidrottsdistriktsförbund och idrottsföreningar som fyller 100 år kan efter ansökan erhålla RF-SISU Skånes förtjänsttecken. Ansökan skall göras här RF-SISU Skånes förtjänsttecken för förening/SDF som fyller 100 år .

Jubileumsdiplom

Föreningar och SDF som firar 50-, 75-, 100- och fortsättningsvis vart 25:e år, kan ansöka om ett jubileumsdiplom.

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken

Förtjänsttecknet kan tilldelas:

 • dels den som i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år.
 • dels den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i DF, SISU-D eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år.
 • dels den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år.
 • dels den som utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell, (ej inom norden).
 • dels den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.
 • Endast personer som fått sitt förbunds (SF:s eller DF:s) högsta utmärkelse kan normalt föreslås erhålla RF:s förtjänsttecken.

OBS Skicka ifylld ansökan Pdf, 102 kB. alternativt en digital ansökan (länk kommer senare) till RF:s förtjänsttecken senast den 1/9-2024, som är nästa ansökningstillfälle, till Patrik Karlsson/RF-SISU Skånes styrelse skane@rfsisu.se. Det är sedan RF-SISU Skåne alternativt SF:et som nominerar ledaren till RF förtjänsttecken.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022