Hållbarhet inom idrottsrörelsen - Palmstaden & BK Viljan

Föreningar idag har många viktiga funktioner i samhället utöver sin idrott. Se inslaget om hur Palmstaden & BK Viljan öppnat upp sin verksamhet för fler målgrupper.

Sidan uppdaterades: 4 juli 2024

Tränare Joon Berggren berättar: Palmstaden Innebandyklubb har startat en egen grupp där tidigare deltagare från Senior Sport School samlats. Många ensamma som kanske inte ens varit engagerade i föreningslivet alls tidigare uppskattar att samlas och spela innebandy tillsammans. Att ha ett åldersspann mellan 4-84 år på medlemmarna i föreningen är helt fantastiskt!

BK Viljan gjorde ett upplägg där de efter en Senior Sport School omgång fortsatte att boka in träningar efter att "skolan" där många från gruppen valde att fortsätta säger Paula Ohlsson. Föreningen ser stort värde i att få fler målgrupper och framför allt en äldre generation med både engagemang och kunskap att dela med sig av.

Att vara del av föreningslivet är något som ger ett sammanhang och minskar risken för ensamhet vilket är en tung känsla för många. Fysisk aktivitet gör dessutom att vi mår bättre och får en lättare vardag. Och framför allt har vi kul.

Båda föreningarna tycker att de berikas av de nya medlemmarna och att det ger oerhörd glädje till hela föreningen. Dessutom finns det fler som kan hjälpa till och även engagera sig i styrelse eller arbetsgrupper. Win-win!

Läs mer om hållbarhet i förening

Läs mer om Senior Sport School


Sidan publicerades: 2 juli 2024