Fysisk aktivitet på Recept - digital utbildning 1 juli!

Välkommen till en digital utbildning där du får lära dig om metoden fysisk aktivitet på recept och dess tillvägagångsätt, idrottens roll i arbetet och hur samverkan kan fungerar mellan hälso- och sjukvården och FaR- aktörer.

Sidan uppdaterades: 14 juni 2024

Arbetet med FaR® är en angelägen insats för folkhälsan, men är samtidigt också värdefullt för föreningen. Det kan generera nya medlemmar, och på sikt också ledare, samtidigt som det stärker föreningens profil och kan bidra till att ett bredare utbud erbjuds i föreningen.

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en evidens-baserad metod för att främja fysisk aktivitet som utgår från hälso- och sjukvården. FaR® förskrivs av legitimerad personal i dialog med patienten och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd.

En grundläggande del i FaR®-arbetet är den samverkan som sker mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället, till exempel inom idrottsrörelsen, som har en lång erfarenhet av att arbeta med fysisk aktivitet, motion och träning samt andra organisationer eller i den privata sektorn.

För att finnas med som FaR-aktör på www.farskane.se och i andra sammanhang ska man delta vid ett utbildningstillfälle som erbjuds kostnadsfritt. Vill ni bli en av dem som tar emot personer som blivit ordinerade fysisk aktivitet?

För vem?

För personer i er verksamhet som kommer att agera kontaktpersoner inom er verksamhet och ut mot hälso- och sjukvården, RF-SISU Skåne och www.farskane.se.

Eller för de som är intresserade av FaR. Både verksamhets- och aktivitets-ledare är välkomna.

Kursplats:

Denna utbildning kommer att genomföras digitalt. En länk till webbinariet och medföljande instruktioner kommer skickas ut till anmälda fredag den 28 juni.

Tid:

Måndag 1 juli kl.10.00 -12.00

Kursledare:

Medarbetare på RF- SISU Skåne

Kursavgift:

Kostnadsfri

Anmälan:

mia.andersson@rfsisu.se

Senast fredag den 28 juni 2024

Välkommen med din anmälan!

Länk till inbjudan att ladda ner Pdf, 377 kB.

Sidan publicerades: 14 juni 2024