Hur blir man en hållbar förening?

Vidar Jonsson Wallin, idrottskonsulent i nordvästra Skåne, har stort engagemang i hållbarhetsfrågor och de globala klimatmålen som Förenta Nationerna satt upp. Här delar han med sig av sina erfarenheter.

Sidan uppdaterades: 11 juni 2024

2020 kom jag i kontakt med de 17 globala målen av en slump. När jag läste lite om dem så slog det mig hur lite föreningslivet är påkopplat till det arbetet.

Min fråga till mig själv blev: Hur kan idrottsföreningar arbeta med denna fråga?

För mig handlar det om att titta över sin verksamhet och vad som görs idag som är kopplat till de olika målen. Ganska snabbt kommer föreningarna inse att de gör redan väldigt mycket, framför allt inom den sociala hållbarheten. Därefter finns det även en hel del saker som de inom den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten också kan bidra till.

Social hållbarhet

Egentligen allt arbete som föreningarna gör när de aktiverar sina medlemmar i olika gruppaktiviteter, utbildar sina medlemmar samt jobbar med en jämställd förening.

Ekonomisk hållbarhet

Att arbeta för en stabil ekonomi i föreningslivet är ju i de flesta fall en självklarhet för att skapa en förening som håller många år framöver.

Miljömässig hållbarhet

Att exempelvis ha en samåkningspolicy, tänka över urvalet av olika produkter i er kiosk samt hur ni arbetar med era kläder och material är några delar för att attrahera denna del i hållbarhetsarbetet.

Tips

Här är några tips till de föreningar som vill starta upp ett hållbarhetsarbete inom den social – ekonomiska – miljömässiga hållbarheten:

  • Titta över vad ni gör idag som är kopplade till de tre aspekterna, ni kommer märka hur mycket ni redan gör inom framför allt den sociala hållbarheten.
  • Ta kontakt med någon förening som redan gjort jobbet och få tips från dem.
  • Ta kontakt med er idrottskonsulent så kan de vägleda er.
  • Gå in på RF:s sida Hållbar idrott och gör en självskattning för att få en känsla om hur det ser ut i er förening. Länk till RF/SISUs kunskapswebb Hållbar idrott

Nätverk

Arbetet i nordvästra Skåne har mynnat ut i att vi skapat ett hållbart nätverk med föreningar som på olika vis arbetar med denna fråga i sin förening. Ett nätverk som handlar om att byta idéer med varandra, bli utbildade och inspirerade av olika föreläsare samt lära känna fler som jobbar med denna fråga med en förhoppning om att fler samarbeten mellan föreningarna skapas framöver.

Om globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Läs mer om de globala målen

Du kan även läsa mer om RF-SISU Skånes arbete inom Hållbar idrott samt se föreningsexempel.

Sidan publicerades: 11 juni 2024

Fördjupning hållbar idrott

Kunskapswebben Hållbar idrott hjälper er att komma igång med arbetet kring hållbar utveckling.

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.