Hopprepsfesten är igång!

Idag markerade vi startskottet för Svenska Gymnastikförbundets nationella satsning Hopprepsskoj, en nationell satsning för att öka barn- och ungas fysiska aktivitet.

Sidan uppdaterades: 16 maj 2024

Med en kick off på Tågaborgsskolan i Helsingborg inleddes eventet. 500 elever från förskoleklass till årskurs 9 deltog i en energifylld hoppsession, ledd av Kajsa Murmark från förbundets Nationella Hopprepskommitté och hennes team från Kämpinge Gymnastikförening.

Hopprepsskoj är en spännande satsning från Svenska Gymnastikförbundet för att öka barns och ungdomars fysiska aktivitet och väcka intresset för hopprep och gymnastik. Hopprepsskoj är en del av Riksidrottsförbundets Rörelsesatsning i skolan, som strävar efter att förbättra barnens välbefinnande och skolresultat genom ökad fysisk aktivitet.

Barn på skolgård i en ring som står och tittar på personer som hoppar hopprep.

”Vår ambition är att inspirera alla skolor i Skåne som tar del av Rörelsesatsning i skolan att delta i årets hopprepsfest. Därför har vi köpt in hopprep till varje skola i Skåne som tar del av rörelsesatsningen, med målsättningen att samtliga skolor i Skåne vill engagera sig,” förklarar Henrik Nilsson från RF-SISU Skåne.

Fler än 1000 skolor i Sverige deltar nationellt i årets Hopprepsskoj som sträcker sig över två veckor och kulminerar den 24 maj då ungdomar över hela Sverige uppmanas att hoppa samtidigt klockan 13.40.

Sidan publicerades: 13 maj 2024