Ett unikt evenemang för parasport och ungdomsutveckling i Skåne

RF-SISU Skåne, YIF Handboll och Sparbanken Syd presenterar SYDdagarna, ett inkluderande evenemang för parasport och ungdomsutveckling i Skåne. SYDdagarna kommer äga rum den 23–24 augusti 2024 i Ystad.

Sidan uppdaterades: 23 april 2024

Initiativet föddes ur en gemensam strävan att främja hållbarhet och inkludering genom sport och fritidsaktiviteter. SYDdagarna syftar till att öka intresset och kunskapen för parasport i Skåne genom att erbjuda en kostnadsfri möjlighet för barn och unga i Skåne med funktionsnedsättningar att prova på olika former av idrottsaktiviteter.

Flera olika idrottsföreningar kommer att ges möjlighet att visa upp sin paraverksamhet under evenemanget genom att aktivt medverka till ett brett utbud av olika valmöjligheter, medan idrottsförbund och andra föreningar bjuds in för utbildningssyfte. Ystads Kommun har ställt lokaler och andra resurser till förfogande för att stärka Ystad som besöksort och främja aktiviteter för alla.

– SYDdagarna är ett fint exempel på hur flera olika organisationer kan göra en gemensam sak för att skapa bättre idrottsmöjligheter som gynnar individ, organisation och samhälle, säger Patrik Karlsson Distriktsidrottschef RF-SISU Skåne

Genom en donation från Sparbanken Syds stiftelse och ett brett engagemang från sponsorer möjliggörs detta unika initiativ, vilket berikar Skånes samhälle och främjar en mer inkluderande kultur inom idrotten.

– Jag hoppas att SYDdagarna kommer att bidra till att fler ungdomar och idrottsföreningar upptäcker parasport och att våra lokala föreningar får fler medlemmar. Detta känns fantastiskt då projektet berör flera av våra hållbarhetsarbetsområden, säger Henrietta Hansson, VD Sparbanken Syd

Henrietta Hansson, VD Sparbanken Syd

Ystad IF Handboll är inte bara en framstående handbollsförening utan har tidigt implementerat möjligheter för barn och unga med funktionsnedsättning genom lanseringen av Handboll för Alla-initiativet. Sedan 2018 har initiativet erbjudit unika möjligheter för ungdomar med funktionsvariationer att delta och utvecklas inom handbollen.

– SYDdagarna syftar till att öka intresset och kunskapen för parasport i Skåne. Genom att erbjuda kostnadsfria möjligheter för barn och unga med funktionsnedsättningar att prova nya sporter, hoppas vi inspirera fler att engagera sig i skånska idrottsföreningar, säger Mats Persson, Ordförande YIF Handboll

Mats Persson, Ordförande YIF Handboll, vid utdelningen av utmärkelsen Årets Idrottsförening 2022.

Syddagarna är ett initiativ av YIF Handbollsförening och Sparbanken Syd i samarbete RF-SISU Skåne och Ystads Kommun samt ett antal företag, organisationer och föreningar. Målet är att etablera ett återkommande evenemang där barn och unga med funktions-nedsättningar kan prova olika parasporter, samtidigt som idrottsföreningar ges möjlighet att lära sig mer om parasportens grunder genom utbildning.

Sidan publicerades: 23 april 2024