Kom ihåg LOK-stödsansökan!

Det är nu dags att skicka in LOK-ansökan för höstens aktiviteter - innan den 25 februari. Lokalt aktivitetsstöd är det statliga stöd Riksidrottsförbundet fördelar för främst barn- och ungdomsverksamhet.

Sidan uppdaterades: 25 januari 2024

Nu är det ansökningstider igen och vi hoppas att alla haft möjlighet att rapportera löpande och bara kan klicka på knappen "Gå vidare" och skicka in ansökan för HT23.

Har du undringar och frågor om LOK kan du kontakta föreningens idrottskonsulent och för knivigare frågor LOK-stödsgruppen direkt.

Läs om LOK-stöd på Riksidrottsförbundets sida

LOK-stödsansökan skickas alltid via IdrottOnline av en ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig firmatecknare.

Freja+

Klubb- och huvudadministratörer som ska logga in i IdrottOnline behöver numera Freja+ för att våra personuppgifter ska vara säkert skyddade.

Freja support är väldigt hjälpsamma när det gäller komma igång med deras app och skapa ett konto. Ett tips är att använda pass eller nationellt ID för att kunna göra en enkel process hemifrån.

Freja support

Första inloggningen på IdrottOnline med Freja+

Men information på Riksidrottsförbundets sida

RF-SISU Skåne påminner

Om er förening har aktiviteter sparade men ej inskickade påminner vi via e-post som finns i IdrottOnline så att föreningar inte missar. Ibland kan det vara att en ansökan skickats in men att det finns fler aktiviteter som närvaroregistrerats och dessa hamnar en in en Tilläggsansökan som också kan skickas in. Så får ni ett mejl vet ni vad det gäller.

Vill ni lära mer om närvarorapportering i IdrottOnline kan du anmäla dig till Aktiviteter och närvarorapportering i IdrottOnline - webbinarie 27/2 kl 19-19.45

Sidan publicerades: 23 januari 2024

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.