Tack skånsk idrottsrörelse för 2023!

RF-SISU Skåne vill tacka den skånska idrottsrörelsen för det engagemang och ledarskap ni har delat detta år. Er hängivenhet har format framtidens idrottsutövare och inspirerat till gemenskap. Tack för era ovärderliga insatser och ert outtröttliga arbete för att forma positiva minnen och starka värderingar. Vi ser fram emot ett nytt år fyllt av samarbete och framgång.

Våra kontor är stängda i mellandagarna (även av några få av oss är i tjänst) och öppnar åter den 8/1/24.

Kontakta oss

Sidan uppdaterades: 22 december 2023

Sidan publicerades: 22 december 2023