Hjälp inför nya bokföringsåret?

Skånes Idrottsförbunds Service AB (SISAB) är en förgrening under RF-SISU Skåne som tillhandahåller ekonomisk administration för att avlasta föreningar under lång eller en kort period.

Sidan uppdaterades: 21 december 2023

Vad erbjuder vi?

RF-SISU Skåne har lanserat SISAB för att ge er möjlighet att fördjupa er i det ni älskar mest - idrotten. Vi har förståelse för att föreningar i olika skeden kan ha extra behov av hjälp när exempelvis ny styrelse tillträder eller kassören flyttar. Det kan vara ett kortare tid för att lära och lägga upp nya rutiner - eller avlastning under längre perioder för att poster inte ska bli för betungande.

Vår personal har erfarenhet av olika typer av ekonomi och redovisning. Vi skräddarsyr våra tjänster efter era behov till en prisnivå anpassad för idrottsföreningar.

All ekonomihantering sker i det användarvänliga webbaserade redovisningsprogrammet Fortnox, vilket ger er flexibiliteten att övervaka det ekonomiska läget när det passar er.

Våra tjänster inkluderar:

Ekonomi:

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Skatter
 • Deklaration
 • Fakturahantering/betalning
 • Fakturering
 • Revision (lekmannarevisor)

Personal:

 • Löneadministration
 • Arvoden
 • Skatt och avgifter
 • Försäkringar
 • Redovisning till myndigheter
 • Bidragshantering

Skånes Ridsportförbund:

Varför valde ni att använda SISAB?

– Vi använde 3 olika andra aktörer innan för bokföring, fakturering och löneadmin. Nu såg vi en fördel i att kunna samla alla tre funktioner på en och samma plats, och dessutom gynna vår egen idrottsrörelse, säger Maria G Sånesson, Distriktschef Skånes Ridsportförbund

Helsingborgs Kanotisterna:

Vilka fördelar ser ni med att använda SISAB för löne- och bokföringshjälp?

– Eftersom det är svårt för en liten förening att hitta en person med tillräcklig eknomiutbildning och erfarenhet för ett kassörsuppdrag känns det väldigt bra att det finns möjlighet att kunna anlita Sisab. Det är dessutom en fördel att det är bokföringshjälp som känner till hur en ideell förening fungerar, säger Ronny Nilsson, Helsingborgs Kanotisterna

Kontakta oss för en personlig lösning

Skicka ett mail till oss på sisab.skane@rfsisu.se eller ring oss och låt oss diskutera hur vi kan skräddarsy våra tjänster för att bäst stödja er idrottsförening.

Låt oss tillsammans optimera er tid och skapa utrymme för mer idrott och utveckling.

Med idrottsliga hälsningar,
Helen och Hampus på Skånes Idrottsförbunds Service AB (SISAB)

Helen – 010 476 57 11
Hampus – 010 476 57 33

Sidan publicerades: 21 december 2023