Slutrapportering av folkbildningsverksamheten

Det börjar bli dags för att slutrapportera er förenings eller förbunds folkbildnings- och utbildningsverksamhet för 2023. Det innebär att alla folkbildande verksamhetsformer (lärgrupp, kurs, föreläsning, processarbete och kulturarrangemang) i er förening/förbund som genomförts under året ska rapporteras in.

Sidan uppdaterades: 4 december 2023

Den verksamhet som rapporteras in till RF-SISU Skåne genererar ett statligt folkbildningsstöd som kommer er förening eller förbund till godo. Det kan handla om ersättning för studiematerial, lokalhyra, studiebesök, expertmedverkan, pedagogiskt hjälpmedel med mera.

Slutrapporteringen görs i Idrott Online under fliken "Utbildningsmodulen", se Rapportera Lärgrupper RF-SISU Skåne.pdf

Behöver ni hjälp med att redovisa er folkbildningsverksamhet så kontaktar ni er förenings idrottskonsulent. Har ni i dagsläget ingen kontakt med någon av våra idrottskonsulenter så hittar ni dem här Kontor och personal - Skåne (rfsisu.se).

Läs mer om folkbildning här

Sidan publicerades: 4 december 2023