Påminnelse om avveckling av modulerna Avgifter och Licenser i IdrottOnline

Från årsskiftet, 31/12/23 kommer föreningar inte att kunna hantera avgifter och licenser i IdrottOnline. Har er förening redan en annan fungerande lösning?

Sidan uppdaterades: 20 september 2023

Sedan Ett år tillbaka har Riksidrottsförbundet flaggat för att modulerna Avgifter och Licenser kommer att tas bort från IdrottOnline. Detta är för att funtktionerna har användts förhållandevis lite av föreningar samt att det tillkommit många nya alternativ som fungerar för föreningar.

Licenser

Specialidrottsförbund som använt sig av Licensmodulen kommer att ha en ny lösning för sina föreningar gällande detta. De informerar sina föreningar om dessa.

Avgifter

Det är hög tid att börja hitta lösningar om ni endast arbetar i IdrottOnline med avgifter. Det finns möjligheter till förmånliga rabatter som Riksidrottsförbundet förhandlat fram.

Läs om förmåner på Riksidrottsförbundets webbsida

Många har redan integrationerna Fortnox och Visma där även framöver en exportfil kan tas ut från IdrottOnline för att enkelt uppdatera medlemsunderlaget i de systemen.

Läs om Fortnox ändring här

Inför bokföringsåret 2023

Idrottsföreningar rekommenderades att hitta andra alternativ för avgiftshantering inför bokföringsåret 2023. Avgifter kan skapas och hanteras i IdrottOnline under hela 2023 men observera att om en avgift inte betalas i tid, dvs innan årsskiftet, så kan den inte heller hanteras i IdrottOnline. Det blir därför extra viktigt att påminna om att betalning måste ske innan årsskiftet.

Genomlysning av IdrottOnline

En utvärdering av systemet IdrottOnline gjordes under 2021 som landade i beslut om ändringar och förbättringar för att kunna stötta idrottsföreningar på bästa sätt.

Läs mer på Riksidrottsförbundets sida

Digitaliseringsresa

Du kan också läsa om den digitaliseringsresa som Riksidrottsförbundet gör och få lite bakgrund och förklaringar omkring idrottsrörelsens framtid inom området.

Läs mer på Riksidrottsförbundets sida

Sidan publicerades: 20 september 2023