Stöd för klimatinvesteringar via klimatklivet

Idrottsföreningar kan ansöka om stöd till klimatåtgärder mellan den 18 – 29 september 2023. Stödet gäller projekt som är kopplade till en fysisk investering som ger en klimatnytta.

Sidan uppdaterades: 16 november 2023

Det kan handla om ladd-stolpar, minskad elanvändning genom ombyggnation, laddningsbara maskiner samt andra investeringar i eller runtom idrottsplatsen (dock ej solceller). Idrottsföreningar kan få upp till 50 procent av investeringskostnaden i stöd, beroende på vilket område ansökan gäller. Då stödet riktar sig till alla sektorer så konkurrensen hård. Bedömningen av ansökningar utgår från förväntad klimatnytta i relation till kostnad. Här hittar ni:

Projektet som är klara senast den 30 juni 2024 kommer hanteras först. Men det går även att ansöka om för projekt som har en längre genomförandeperiod. Ansökningsformulären finns tillgänglig från den 18 september. Ni hittar då in till ansökan via er länsstyrelse. Men redan nu är det bra att läsa in sig på vad som kan behöva tas fram.

 

Sidan publicerades: 19 september 2023