Informationsträffar om LOK-stödet

Efter sommaren kommer RF-SISU Skåne att erbjuda digital träff men även fysiska träffar för att gå igenom vad det lokala aktivitetsstödet innebär. För aktiviteter som genomförs efter 1 juli 2023 gäller några nya regler och dessa vill vi uppmärksamma på.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2023


Det digitalt tillfälle är tisdagen den 15/8 kl.18.30 – 19.45.

RF-SISU Skåne erbjuder dessutom fysiska träffar på våra lokalkontor med en genomgång av LOK-stödsregler i samband med att ändringar träder i kraft från och med höstens aktiviteter. Träffen inleds med en stund för hjälp med IdrottOnline.

IdrottOnline är det verktyg som idrottsrörelsen använder för att fördela det lokala aktivitetsstödet – LOK-stöd.

LOK-stöds information

Vi går igenom vad LOK-stödet är och vad det är till för samt att det uppdaterade regelverket medför några förändringar att tänka på.

Informationen är relevant för alla som rapporterar in aktiviteter för barn och unga samt personer med funktionsvariation.
Målgrupp i föreningen är styrelse, kanslist, administratörer och ledare.

LOK-stödsinformationen är kl 17.30 – 19.00

IdrottOnline workshop

Har er förening frågor eller vill ha möjlighet att få hjälp på plats av support från RF-SISU Skåne finns möjligheten till detta från kl 16.00 -17.30.
Alla frågor är välkomna.

Sidan publicerades: 16 juni 2023