Karl-Erik Nilsson, Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån

Sammanfattning av helgens Riksidrottsmöte

Under helgens Riksidrottsmöte i Uppsala valdes Karl-Erik Nilsson till ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Dessutom valdes flera nya förbund in i idrottsrörelsen.

Sidan uppdaterades: 30 maj 2023

Riksidrottsmötet (RIM) är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsstämmor. På RIM:s sista dag valdes Karl-Erik Nilsson till ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, samtidigt som tidigare ordföranden Björn Eriksson tackades av efter att ha suttit i Riksidrottsstyrelsen i 12 år, varav 8 som dess ordförande. En annan som avtackades var skånska Lotta Kellander för sin tid som RF/FS ledamot.

RF-SISU Skånes ordförande Jane Andersson omvaldes som ledamot i valberedningen för RF/FS.

Nya förbund

Riksidrottsmötet röstade in Svenska Förbundet för Funktionell Fitness och Svenska E-sportförbundet som nya medlemmar i Riksidrottsförbundet. Sveriges Schackförbund fick bifall för sin ansökan till SISU Idrottsutbildarna.

Andra beslut i ärenden under helgen gällde bland annat arbetet med trygg idrott där RF-stämman beslutade att tillsätta två utredningar och ta ett helhetsgrepp i frågan. Stämman beslutade även om fortsatt utveckling av stödet till elitidrott genom samverkan mellan Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kommitté och Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté inom ramarna för det som kallas Elitidrott2030.

Sidan publicerades: 30 maj 2023