Varför det är viktigt att delta på årsmöte i en idrottsförening?

Att vara en medlem i en idrottsförening innebär att man inte bara har tillgång till träning och olika aktiviteter, utan också att man blir en del av en gemenskap som arbetar för att främja idrott, motion och välbefinnande. Ett viktigt inslag i denna gemenskap är årsmötet, där medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens beslut, lära sig mer om föreningens verksamhet, träffa andra medlemmar och bidra till föreningens utveckling.

Sidan uppdaterades: 22 maj 2023

Ett årsmöte som hålls i en förening är en möjlighet för medlemmarna att påverka föreningens riktning och beslut. På årsmötet kan medlemmarna göra personval till styrelse och andra viktiga funktioner samt besluta om föreningens budget och verksamhetsplan för kommande år. Detta är en viktig demokratisk process där varje medlems röst räknas och där alla medlemmar har möjlighet att bidra med sina åsikter till det som varit och det som komma skall.

Man får även en möjlighet att träffa andra medlemmar och stärka föreningens gemenskap. Det är ett tillfälle att diskutera idéer och projekt med andra medlemmar och att få en bättre förståelse för deras syn på föreningens verksamhet. Att delta på årsmötet är också en möjlighet att visa sitt engagemang och stöd för föreningen och dess medlemmar.

Landskrona BoIS är en förening som för tid sedan uppmärksammade medlemskapet, bland annat genom intervjuer med olika medlemmar som publicerades på deras hemsida. Ett sätt att påverka är att lämna in motioner som årsmötet sedan röstar om. En av föreningens medlemmar, Carl Åhlander, gjorde just detta.

Nedan har ni ett svar från intervjun med Carl, där han förklarar vad föreningsdemokrati är för honom. Läs hela intervjun med Carl här

Föreningsdemokratin är det som får mig och många andra supportrar och medlemmar att stolt kunna säga att det är Vår klubb som vi stöttar.

– I svensk idrott är det medlemmarna som äger klubbarna, och i svensk föreningsdemokrati är varje medlem värd exakt lika mycket – en röst. De som styr den dagliga verksamheten i klubben genom att antingen vara anställda av klubben eller genom att sitta i styrelserummet förvaltar i förlängningen ett förtroende av klubbens medlemmar, säger Carl Åhlander.

– Ur ett rent känslomässigt perspektiv är föreningsdemokratin något som får mig att känna mig nära min klubb. Stoltheten i att gå och titta på Min klubb spela boll. Klubben som jag genom mitt medlemskap får insyn i och möjlighet till att påverka, tillsammans med alla andra medlemmar i Min klubb, fortsätter Carl.

Sammanfattningsvis är årsmötet en viktig del av att vara medlem i en idrottsförening. Det ger medlemmarna möjlighet att påverka föreningens riktning och beslut, att lära sig mer om föreningens verksamhet och utveckling, att träffa andra medlemmar och stärka föreningens gemenskap samt att bidra till föreningens utveckling. Genom att delta i årsmötet kan man visa sitt engagemang och stöd för föreningen och dess medlemmar och bidra till en positiv och hållbar utveckling av förening.

Kom ihåg att föreningens röst på specialidrottsförbundets stämma är lika viktig för att få möjlighet att påverka förbundets arbete och riktning.

Vill du veta mer om:

Råd och tips kring årsmöte i förening

Riksidrottsmötet

Sidan publicerades: 11 maj 2023