Jämställdhet och idrott

I dessa dagar har vi lite extra fokus på just jämställdhet och jämlikhet. Hur kan idrottsrörelsen arbeta för att alla ska få lika möjligheter och förutsättningar att idrotta och göra sin röst hörd på lika villkor?

Sidan uppdaterades: 7 mars 2023

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Ladda ner skylt - "Här idrottar vi jämställt"

Låt jämställdhet och jämlikhet ingå i alla delar av verksamheten. Ni kan exempelvis sätta upp Riksidrottsförbundets skylt och sätta upp i föreningens lokaler.

Tänk på:

  • Ambition har inte att göra med kön - uppmuntra alla lika mycket
  • Språket spelar roll - säg ifrån när du hör sexism
  • Alla röster är lika viktiga - ge samtliga utrymme att komma till tals, oavsett kön.
  • Att vara tränare eller domare handlar om kunskap och ledarskap, inte om kön.

Klicka på bilden för att kunna ladda ner:

Några råd från Sofia B Karlsson

Sidan publicerades: 7 mars 2023