Para Me - en webbplats av Parasport Sverige

Para Me är ett digitalt verktyg för att underlätta och möjliggöra mer idrottande för målgruppen barn och unga med funktionsvariation.

Sidan uppdaterades: 1 februari 2023

RF-SISU Skåne vill i samband med EN BÄTTRE IDROTTSRÖRELSE GÖR PLATS FÖR ALLA lyfta Parasportförubndets satsning ParaMe. Projektet startade 2019 tillsammans med Arvsfonden och ska kartlägga alla idrottsföreningar i Sverige som erbjuder parasport och sammanställa dem i ett digitalt verktyg. ParaMe bidrar till att fler i målgruppen hittar sin idrott och börjar testa idrott i sitt lokalområde. Det är en enkel sida där du kan hitta den idrott som passar dig. Läs mer på ParaMe:s egen webbsida.

Alla föreningar som kan inkludera personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet är välkomna att registrera sig på ParaMe. Föreningen behöver nödvändigtvis inte ha en specifik verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Registreringen är kostnadsfri och medlemskap i Svenska Parasportförbundet krävs ej. Vill du att din verksamhet ska finnas med på ParaMe? Registrera verksamheten här.

ParaMe ska också ge inspiration och vägledning till ett hälsosamt liv.

Det finns en sida kopplad till ParaMe på Facebook som har inspirerande videos med idrottande förebilder. Se mer på ParaMe Facebook.

Sidan publicerades: 1 februari 2023