Grundutbildning för föreningsledare

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt. Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Sidan uppdaterades: 8 juni 2023

Plats:

Kristianstad

Datum:

söndag 12 november 2023 – tisdag 5 december 2023

Starttid:

Kl. 09.00

Sluttid:

Kl. 20.00

Anmälan:

Senast onsdag 1 november 2023

Sidan publicerades: 1 november 2023