Webbinarie LOK-stödsansökan & kommunfil IdrottOnline

 Under 45 minuter går vi igenom hur skicka in LOK-stödsanasökan samt skapa kommunfil i IdrottOnline går till och vilka förutsättningar som krävs.

Sidan uppdaterades: 24 januari 2023

Plats:

Digitalt möte

Datum:

onsdag 1 februari 2023

Starttid:

Kl. 19.00

Sluttid:

Kl. 20.00

Anmälan:

Senast onsdag 1 februari 2023, kl. 14.00

Sidan publicerades: 24 januari 2023