Rörelseförståelse för skolsamverkan

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Utbildningen genomförs inom ramen för den nationella satsningen ”Rörelsesatsning i skolan” och riktar sig till föreningar som ska samarbeta och verka i skolan.

Utbildningen har fokus på vad rörelseförståelse är, tips och idéer för att inkludera alla i fysisk aktivitet och rörelse, organisation, ramar och strukturer och vikten av ett gott ledarskap.

Målgrupp

Aktivitets- och organisationsledare

Omfattning

3-4 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.