Förebyggande av idrottsskador

Sidan uppdaterades: 22 januari 2024

Att undvika idrottsskador är viktigt både för individen och för idrotten i sig.

Genom att kunna identifiera riskfaktorerna inom sin idrott och optimera träningsupplägget kan vi minska risken att drabbas av idrottsskador och på så sätt värna om ett livslångt idrottande.

Under utbildningen tittar vi närmare på vilka olika kravställningar samt vilka risker vi ställs för i vår idrott och hur vi kan anpassa vårt träningsupplägg efter dessa. Utbildningen innehåller generella åtgärder samt idrottsspecifika övningar.

Utbildningen varvar teori med praktik om hur du som ledare kan lägga upp träningen och planering för att minimera risken för skador.

Innehåll

  • Varför skadar sig idrottare?
  • Olika typer av skador och dess tidsförlust
  • Generella åtgärder
  • Idrottsspecifika övningar

Målgrupp

Tränare och ledare

Omfattning

3 utbildningstimmar

Sidan publicerades: 11 november 2022