Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom - Grund

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Idag är det välkänt att en allsidig, lekfull och åldersanpassad fysisk aktivitet är en nödvändig förutsättning för barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Denna utbildning vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling.

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom har allsidighet som grund, lek som form, glädje och långsiktig utveckling som mål. Utbildningen bygger på god vetenskaplig forskningsgrund med både nya rön och gamla beprövade kunskaper.

Mål och syfte

Du som tränare ska ges möjlighet att förstå, förklara, visa och genomföra allsidig fysisk träning med hänsyn till individens biologiska ålder före och under puberteten. Du ska också kunna sätta det i ett helhetssammanhang och i ett långsiktigt perspektiv. Efter kursen kommer du ha en grundläggande kunskap om hur du ska bedriva god allsidig fysisk uppbyggnadsträning för barn och ungdomar.

Innehåll

Kursformen varvar teori med praktik, gruppövningar och diskussioner.

  • Helhetssyn och sammanhang
  • Styrketräning för barn och ungdomar
  • Uthållighetsträning för barn och ungdomar
  • Koordinations-, snabbhets- och rörlighetsträning
  • Långsiktig planering av träningsprocessen

Målgrupp

Ledare och tränare för barn och ungdomar.

Rekommendationen är att ledaren har minst ett års erfarenhet och genomfört någon form av grundläggande tränarutbildning inom sin idrott eller hos SISU Idrottsutbildarna.

Omfattning

6 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.