Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom - föreläsning

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Detta är en introduktion till ”Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom”.

Det är ett kunskapsområde där myter och ingrodda begrepp har fått regera under en lång tid. Idag är området väl utforskat. Träningen behöver vara allsidig, anpassad till barnets biologiska ålder och väl genomtänkt, för att barn och ungdomar ska få en optimal fysisk utveckling.

Omfattning

2 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.