Mitt första ledaruppdrag

Sidan uppdaterades: 16 april 2024

Många barn och ungdomar får sitt första ledaruppdrag i tidig ålder. Denna utbildning är förberedande och ger unga ledare i åldern 12-15 år stöd i sin ledarroll.

Det finns inte alltid tid och kunskap att utbilda sina egna unga ledare i föreningen och därför erbjuder RF-SISU Skåne denna utbildning som ett stöd för föreningarna och den enskilde ledaren.

Mål och syfte

Att erbjuda nya, unga ledare en förberedande utbildning i ämnet ledarskap. Målet är att de efter denna utbildning ska känna sig mer trygga i sitt första ledarskap.

Innehåll

  • Varför vill jag bli ledare
  • Idrottens värdegrund
  • Pedagogiska metoder
  • Barns utveckling
  • Ledarskap/föreningskunskap
  • Teambuilding
  • Praktiska lekar och övningar

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till unga i åldern 12-15 år som är på väg in i ett ledarskap för första gången.

Omfattning

5 utbildningstimmar

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.