Introduktionsutbildning för tränare

Sidan uppdaterades: 27 september 2023

Introduktionsutbildning för tränare är första steget in som tränare i idrotten. Här får tränaren en inblick i vad uppdraget innebär och tanken är att det ska ge energi och bidra till känslan av att verkligen vilja engagera sig som tränare.

Introduktionen passar bra oavsett ålder och om du tränar barn, ungdonmar eller vuxna. Utbildningen är helt webbaserad och kostnadsfri, och beräknas ta cirka 2-3 timmar att gå igenom.

Gå till introduktionsutbildning för tränare

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.