Grundutbildning för tränare

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Grundutbildningen ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare.

Mål och syfte

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder. Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Innehåll

  • Jag och idrottsrörelsen
  • Jag och ledarskapet
  • Jag och träningen
  • Jag och utövaren
  • Valbart avsnitt

Utbildningen består av egna studier via webb, fysiska träffar och hemuppgifter.

Målgrupp

Alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Man får gå utbildningen från det året man fyller 14 år, men som 14-åring behöver du ha en äldre mentor/deltagare (minst 18 år) med dig från föreningen. Från 15 år avgör föreningen själv huruvida ungdomen är mogen att delta i utbildningen.

Omfattning

Totalt ca 25 utbildningstimmar, inkl. hemuppgifter.

Läs mer om utbildningen här

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.