Försnack

Sidan uppdaterades: 16 april 2024

Försnack är ett arbetsmaterial som riktar sig mot barn och ungdomar om vikten av samarbete, civilkurage och goda attityder i föreningen.

RF-SISU Skåne utbildar och informerar föreningens ledare eller s.k. "Snackisar" (unga vuxna i föreningen) vid ett uppstartstillfälle kring bl.a. värderingar, attityder, normer med mera. Vid detta tillfälle får de även ta del av metoden som ska användas i träningsgrupperna.

Efter utbildningen ska ledarna/snackisarna kunna hålla i kontinuerliga träffar med respektive träningsgrupp utifrån en dialogduk och ett handledningshäfte som de får vid utbildningstillfället.

Mål och syfte

Att stärka föreningars arbete med värderingar och attityder på grupp-och individnivå.

Innehåll

  • Genomgång av arbetsmaterialet ”Försnack”
  • Workshop kring värdegrunder, attityder, normer m.m.

Målgrupp

Efter utbildningstillfället ska ledarna själva implementera Försnack i respektive träningsgrupp. Materialet innehåller samarbetsövningar, case, värderingsövningar m.m.

Ta kontakt med en idrottskonsulent för att veta mer.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.