Coachingsamtalet

Sidan uppdaterades: 29 januari 2024

Det utvecklande samtalet kan vara invecklat. Utbildningen riktar sig till ledare, tränare och instruktörer som vill förkovra sig i ämnet. Utgångspunkten är samtalet för personlig utveckling, genom att sätta mål och stärka motivationen till förändring hos en aktiv. Ett samtal som kan leda till bättre idrottsprestationer.


Många gånger har individen egenskaper och resurser för att utvecklas, fatta kloka beslut och ta ansvar för sin egen utveckling. Utbildningen lyfter upp konkreta verktyg för att utveckla samtalet med den aktive.

Mål och syfte

Utbildningen har som syfte att du som coach ska utveckla dina samtal med andra ledare och föräldrar, samt hur du kan hjälpa andra med motivation och att göra väl avvägda val i olika situationer.

Innehåll

  • Begrepp och definitioner kring coaching och motiverande samtal
  • Praktiska samtalsmetoder

Målgrupp

Coachingsamtalet riktar sig till ledare, tränare och instruktörer som är ledare för ungdomar och uppåt, och som vill förkovra sig i ämnet. Coachingsamtalet är inte i första hand lämpligt för barnledare, då barn inte har samma förmåga att reflektera över ett samtal.

Omfattning

3 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.