Att möta idrottsföräldrar

Sidan uppdaterades: 22 januari 2024

Idrottsföräldrar spelar en viktig roll i sina barns idrottande. Genom ett gott samarbete med föräldrarna kan vi skapa förutsättningar för att barnen ska uppleva idrotten som glädjefylld och kunna fortsätta utvecklas inom sin idrott.

Utbildningen fokuserar på hur den enskilde ledaren kan bygga upp eller bibehålla ett gott samarbete med föräldrarna. Samt hur vi kan ta tillvara på och stärka föräldrarnas engagemang och delaktighet för barnens bästa.

Genom teoretiska och praktiska inslag tittar vi närmare på vilka förväntningar vi kan ha på varandras roller, samt olika typer av utmanande samtal som kan uppstå i föreningen.

Ni får även kunskap om hur en föräldrapolicy kan utformas.

Målgrupp

Ledare, tränare och styrelsemedlemmar.

Omfattning

2 utbildningstimmar

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.