ANDTS och idrott

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

I denna utbildning belyser vi alkohol, narkotika, doping och tobak ur ett idrottsligt perspektiv.

Hur påverkar det vår hälsa och prestation? Hur kan det påverka vår förening? Hur kan vår förening jobba med frågan?

Målgrupp

Aktiva och ledare över 15 år samt föräldrar.

Omfattning

1 utbildningstimme

Sidan publicerades: 3 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.