Akut omhändertagande

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Att stå handlingskraftig vid ett akut skadetillfälle kan ha stora effekter för återgång till aktivitet för den skadade.

Med rätt kunskap kan man begränsa blödning, förebygga och lindra smärta samt ge förutsättningar för vidare behandling och läkning av skadan. Utbildningen belyser sportspecifika akuta idrottsskador som t.ex. fot, knä och huvudskada. Utrustning som förbandsväska samt god teknik i kompressionsbehandling är verktyg som ledare kan ha nytta av när olyckan är framme. Utbildningen kan ses som ett komplement eller inkörsport till vår längre utbildning ”Basal Idrottsmedicin”.

Innehåll

  • Hjärnskakning – lindrig eller svår?
  • Stoppa blödningen i tid!
  • Ännu en stukad vrist!
  • Vanliga sårskador
  • Det här ska finnas i förbandsväskan

Målgrupp

Tränare och ledare alla åldrar som tycker att det är intressant med såväl direkt skadebehandling som skadeförebyggande träning.

Omfattning

3 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 3 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.