Idrottspsykologi - Tema - Ledarskapets betydelse för motivation

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Hur skapar du ett bra motivationsklimat i din träningsgrupp? Hur kan du som tränare få en bättre inblick i hur dina aktiva kan utvecklas mer?

I denna utbildning går vi genom grunderna inom det idrottspsykologiska området kopplat till inlärningspsykologi. Du får en inblick i hur du som ledare kan skapa en bättre inlärningsmiljö och hur du aktivt kan förändra och påverka dina idrottares beteenden.

Som ledare får du lära dig om beteendens funktioner, d.v.s. vad som leder till ett visst beteende och vad beteendet leder till. Med denna kunskap kan ni både motivera och behålla utövare i er idrott.

Mål och syfte

Utbildningen syftar till att ge ledare ett verktyg som underlättar och individanpassar deras arbete med respektive utövare. Under utbildningen används exempel och övningar där deltagarna får träna på att göra egna analyser, förstå beteenden, göra målsättning och arbeta med stegvis förstärkning.

Innehåll

  • Grunderna i inlärningspsykologi
  • Analys av beteende
  • Att förstärka beteende
  • Resultat vs uppgiftsorienterat motivationsklimat
  • Feedback vid teknikträning

Målgrupp

Tränare, ledare och föräldrar. Rekommenderad minimiålder är 16 år.

Omfattning

6 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.