Idrottspsykologi - Tema - Ledarskapets betydelse för nervositet och stress

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Vill du som tränare få kunskap och verktyg till att motverka och hantera nervositet hos dina idrottare?

I denna utbildning går vi igenom inlärningspsykologins koppling till nervositet och stress i idrotten. Du får lära dig vad stress och nervositet är, hur det vidmakthålls, och vilka problem det kan skapa. Med denna kunskap kan du sedan normalisera, förklara och hjälpa dina adepter att bryta sig loss från negativa spiraler av stress, nervositet och undvikande beteenden.

Mål och syfte

Att förstå människans mekanismer bakom stress och nervositet i idrottssammanhang. Att med denna kunskap kunna identifiera orsak, normalisera tillståndet och förklara nervositet. Att lära sig hur man kan motverka att stress och nervositet vidmakthålls och går ut över den enskildes glädje och utveckling. Att vidare kunna hjälpa idrottaren med lindrigare former av stress och nervositet.

Innehåll

  • Beteendeanalys – Grundläggande drivkrafter till idrottsbeteenden
  • Stress och Nervositet – Vad händer i kroppen?
  • Respondent inlärning – Hur skapas och vidmakthålls nervositet och rädslor.
  • Praktiska övningar – Lär dig analysera idrottarens beteende.
  • Att ”bota” lindrigare former av nervositet och stress – Vad kan du säga, göra och förändra?

Målgrupp

Tränare, ledare och föräldrar. Rekommenderad minimiålder är 16 år.

Omfattning

6 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.